střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

provázkové aktuality:

Provázek od ČERVNA každý všední den! 

Registrace DÍTĚTE https://fantoska.iddm.cz


Přihlašovat své děti můžete na tel: 608 369 992

do 16,00 hod. 

Facebook Klubíčko, "z. s."

o

Provázek

Jedná se o hlídání dětí s programem ve věku 2 -4 let

Kroužek probíhá v klubovně na Křehlíkové 23, Brno-Slatina
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA A PÁTEK  8:30 - 12:30
OD ČERVNA KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN

PROGRAM:

8:30 - 9:00 scházení dětí
9:00 - 11:30 písničky, pohybové hry, tvoření, svačinka, při příznivém počasí procházka
11:30 - 12:30 vyzvedávání dětí 
12:30 ukončení

V pondělí je zařazena "logopedická chvilka"
V rámci té se mohou vaše děti zapojit do dechových a fonačních cvičení a též do cvičení na rozvoj sluchové a zrakové percepce. Začleněna jsou také rytmická cvičení a hry zaměřené na rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby. Všechna cvičení jsou prováděna hravou formou, pod vedením dvou speciálních pedagogů – logopedů. 

CENA DOPOLEDNÍHO PROGRAMU:
-220,- Kč
-zvýhodněná cena 10 vstupů 2.000,- Kč

VEDOUCÍ KROUŽKU: 
Klára Kokešová, Kateřina Sýkorová a Kateřina Dobčáková 
Přihlášení: telefonicky na čísle 608 369 992 (nejpozději den předem do 16,00 hod.) 
V případě zrušení, nemoci - po 16,00 hod. pište prosím sms. 

Děti je možné přihlásit i na jeden den v týdnu, v měsíci...

S SEBOU:
-přezůvky
-svačinku v krabičce a pití s nadepsaným jménem
-náhradní oblečení pro případ polití nebo nestihnutí toalety
-zástěrku na tvoření (nebo staré tričko)
-vše podepsané

Provázek se v době státních svátků a prázdnin nekoná!!!

Podmínky pro účast dítěte v kroužku PROVÁZEK - OS KLUBÍČKO

 

 

tráva