střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

TÁBOR NA KOLECH - RODINKY

Termín: od 30. června 2012  do 07. července 2012
Cena:

Letní tábor na kolech určený pro rodiny s dětmi 2 - 7 let
Místo: RS Štíří důl, Krucemburk
Program: dopolední výlety na kolech, koupání, hry a soutěže, tvoření, celotáborová hra

Vedoucí tábora: Marcela Koláčková

PŘIHLÁŠENÍ, POUKAZY A CENA K DISPOZICI OD 1. 3. 2012

tráva